Algemene voorwaarden
1. Annulatie
In geval van annulering later dan 14u de dag van aankomst wordt 100% van de verblijfskost aangerekend. Deze annuleringscondities gelden niet voor non-refundable reserveringen en promoties.
Non-refundable reserveringen kunnen niet worden geannuleerd, noch kunnen veranderingen aangebracht worden aan deze reserveringen. Er wordt ten allen tijde 100% van de verblijfskost aangerekend.

2. Betalingen
Het verblijf wordt ten laatste op moment van check-in betaald, tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen. Op de vervaldag van onbetaalde facturen zullen deze van ambtswege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen, met een minimum van € 35.
Bij geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.

3. Reservering
Een reserveringsaanvraag van de klant dient altijd bevestigd te worden door ibis budget Gent centrum Dampoort. Zonder de bevestiging is er geen sprake van een reservering of boeking.

4. Prijzen
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten of een duidelijk afwijkende prijs. In dit soort gevallen heeft de hotelier het recht de boeking te annuleren.

5. Informatie op website
Ibis budget Gent centrum Dampoort zal redelijke inspanningen verrichten om correcte en up-to-date informatie te voorzien op onze website. Ibis budget Gent centrum Dampoort kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe, indirecte of incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website. Ibis budget Gent centrum Dampoort kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website en eventueel onjuiste informatie op deze website.

6. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegelaten in Ibis budget Gent centrum Dampoort.

7. Aankomst
Check-in is vanaf 15.00 uur de dag van aankomst.
Bij betaling van voorschot of opgave van kredietkaartnummer worden de kamers gegarandeerd op de dag van aankomst.

8. Vertrek – Check-out
Wij vragen de kamer te verlaten op de vertrekdag voor 12.00 uur.

9. Verblijf
Bij schade aangericht door de klant, de personen die hem vergezellen, of de personen waarover hij de hoede heeft, aan de roerende en onroerende goederen van Hotel Ibis budget Gent centrum Dampoort, dient de schade op eenvoudig verzoek van Ibis budget Gent centrum Dampoort vergoed te worden en dit uiterlijk bij het vertrek van de klant.
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan/van of op het hotelterrein geparkeerde voertuigen, noch hun inhoud.

10. Rookverbod
In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes. In navolging van deze wetgeving worden alle kamers uitsluitend verhuurd als niet-rokers kamers.Bij het ontstaan of achterlaten van rookgeur in de kamer (of op een andere openbare niet-rokersplaats in het hotel), worden schoonmaakkosten en/of herstellingskosten aangerekend. Het hotel zal deze kosten berekenen op basis van de geleden hinder en schade, met een minimum van € 125.

11. Aansprakelijkheid
Ibis budget Gent centrum Dampoort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
· Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als een gevolg van een verblijf in ons hotel.
· Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur.
De gast en de personen die hem of haar vergezellen, zijn hoofdzakelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Ibis budget Gent centrum Dampoort zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden, die zich door hun toedoen in het hotel bevinden, alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Bij niet juist gebruik (en aldus het niet juist achterlaten van de hotelkamer) kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden aangerekend.

12. Overmacht
Overmacht aan de zijde van Ibis budget Gent centrum Dampoort bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Ibis budget Gent centrum Dampoort, daaronder mede begrepen:
Oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13. Klachten
Ondanks alle zorgen van Ibis budget Gent centrum Dampoort, kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht hebt. U moet deze klacht ter plaatse melden, ten laatste bij uw vertrek, om Ibis budget Gent centrum Dampoort in gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u uiterlijk 14 dagen na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen per mail naar HA243@accor.com
Ibis budget Gent centrum Dampoort
Hospitality House BV
Ravelijnstraat 1 – 9000 Gent – tel: +3293952010
BE0806123250

Disclaimer: foto’s zijn ter illustratie, inrichting en opstelling van kamers kan verschillen
Reproductie of distributie van de website of de inhoud van de website voor commerciële doeleinden is verboden.